Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Пример за прекалено ниско покритие, водещо до изместване

Пример за прекалено ниско покритие, водещо до изместване.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"Една сенаторка искала да знае какво мислят хората в нейния щат за проблемите с поверителността в интернет. Тя провела анкета, като се обадила на 100 души, чиито имена били произволно извадени от телефонния указател. Забележи, че мобилните телефони и невъведените номера не са в телефонните указатели. От офиса на сенатора се обаждали на тези номера, докато не получили отговор от всички 100 избрани души. Анкетата показала, че 42% от отговорилите били много притеснени за поверителността в интернет." "Кой е най-тревожният източник на изкривяване в този сценарий?" Трябва също да помислим до какъв вид изкривяване ще доведе това. Дали това вероятно ще е надценяване или подценяване на резултата от броя отговорили? Може би няма изкривяване тук. Но в нашите опции няма вариант "без изкривяване", така че явно отговорът ще е един от тези три. Окуражавам те да спреш видеото и да помислиш върху това, което казахме. При което бяхме сенатор, опитвахме да открием какъв процент от нашите гласуващи са много загрижени за поверителността в интернет. Взимаме телефонният указател, правим извадка от 100 души. Продължаваме да им звъним, докато не отговорят, и разбираме, че 42% от тях са много загрижени. Какъв е източникът на изкривяване? Нека отговорим на това заедно. "Липса на отговор" щеше да е вярно, ако бяхме избрали тези 100 души и, да кажем, само 50 души бяха вдигнали телефона, и не бяхме продължили да им звъним. После бихме казали, че 50 от хората, които сме избрали да отговорят на нашата анкета, дори не са вдигнали. Тогава щеше да има "липса на отговор", понеже нямаше да знаем отговорите на тези 50 души. Може би щеше да има нещо, което би изкривило проучването, или, ако бяхме говорили с тях, така бихме получили по-добри данни. Но, в този случай, ни казват, че сътрудниците на сенатора звънял на тези номера, докато не получили отговор от всички 100 избрани души. Уверили се, че са получили отговор от всички 100 души, които са избрали. Липсата на отговор няма да е проблем тук. Следваща подточка – "недостатъчна представителност". "Недостатъчна представителност" е, когато не можем да вземем извадка от определена част от населението. Изключването на част от населението, понеже не правиш извадка от нея, може да доведе до изкривяване. Нека помислим какво се е случило в тази ситуация. Ние сме сенатор. Искаме да направим извадка от всичките ни избиратели, но избираме да направим извадка от избирателите, които са вписани в телефонния указател. Това са хората, които са вписани в телефонния указател. Не правим извадка от хората, които не са в телефонния указател, които може да имат телефони, но не са вписани. Не правим извадка от хора, които нямат домашен телефон, а само мобилни телефони. Може да се запиташ защо е важно това. Помисли, хората, които решили да не вписват номерата си в телефонния указател или хората, които дори нямат домашен телефон, някои от тези хора може би са по-разтревожени за поверителността от всички други. Те изрично избрали да не бъдат вписани. Недостатъчна представителност определено е много тревожен източник на изкривяване тук. Взимаме извадка от част от цялото население, което ни интересува. В частност, изпускаме хората, които може да са загрижени за поверителността. Бих казал, че е вероятно, поради недостатъчна представителност, 42% да е подценяване процента на хората, които са загрижени за поверителността в интернет. Вероятно по-голяма част от хората ги е грижа за поверителността, понеже те не са вписани или дори нямат домашен телефон. Недостатъчната представителност вероятно води до изкривяване и предполага, че 42% е подценяване на процента от избирателите на сенатора, които ги е грижа за поверителността в интернет. Последният вариант – "извадка с доброволен отговор". Това би било случаят, при който сенаторът, не знам, поставила билборд или просто е казала на няколко души, може би чрез уебсайта си, да гласуват за това или да дадат информация за това колко ги е грижа за интернет поверителността. Това би било източникът на изкривяване тук – кой е влязъл в уебсайта? Отново, ако кажеш: "Влез в уебсайта ми и попълни това.", получаваш информация от част от населението, която избираш, които доброволно участват. Това, което е направила тя, не е такъв случай. Тя не е поискала 100 души да отговорят доброволно. Екипът ѝ ги е избрал от телефонния указател. Това определено е случай на недостатъчна представителност.