If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 6: Планиране на проучване

900 възможни точки за Майсторство

За този раздел

Всичко в статистиката се отнася към задаването на въпроси и събирането на данни за проучване на тези въпроси. Този урок покрива методи за правене на извадка и проучване, проучвания с наблюдение и основи на планирането на проучвания.

Повиши нивото си за тези умения и събери до 320 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 240 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 160 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 900 точки за Майсторство!