If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Статистически и нестатистически въпроси

Статистически въпрос е въпрос, на който може да се отговори чрез събиране на данни и при който при тези данни ще има дисперсия. Например вероятно ще има дисперсия в данните, събрани в отговор на въпроса: "Колко тежат животните във Фанси Фарм?", но не и в отговора на въпроса: "Какъв цвят шапка носи Сара?". Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Това, което искам да направя в това видео е, да помисля за типовете въпроси, които трябва да отнесем към статистиката и типовете въпроси, които не трябва да отнасяме към статистиката. Можем да наречем тези, при които ни трябва статистика, статистически въпроси. И аз ще оградя статистическите въпроси в жълто. Препоръчвам ти да спреш видеото и да се опиташ да намериш това първо самостоятелно. Разгледай всеки един от тези въпроси и помисли дали мислиш, че имаш нужда от статистика, за да отговориш на този въпрос, или нямаш нужда от статистика, дали това са статистически въпроси или не. Приемам, че го направи. Сега можем да минем през това заедно. Този първи въпрос е: На колко години си? И така, говорим за това, на колко години е определен човек. Има отговор тук и ние не се нуждаем от никакви статистически инструменти, за да отговорим на това. Така че това не е статистически въпрос. На колко години са били хората, които са гледали това видео през 2013? Сега, това е интересно. Приемаме, че много хора ще са гледали това видео през 2013 и че те не всички са били на една и съща възраст. Ще има някаква променливост в тяхната възраст. Един човек може да е на 10 години. Друг може да бъде на 20. Друг човек може да бъде на 15. Така че какъв отговор имаме тук? Ще дадем всички възрасти ли? Но ние искаме да добием представа за това като цяло. На колко години са хората? Ето къде статистиката може да бъде полезна. Може да искаме да намерим някакъв тип централна тенденция, средна възраст за това. Така че това е абсолютно статистически въпрос. И ти може вече да виждаш някакъв модел тук. Първият въпрос се отнасяше за конкретен човек. Имаше само един отговор тук. Няма никаква променливост в този отговор. Във втория въпрос ни питат за характеристика на множество хора и има някаква променливост в тази характеристика. Те не са всички на една и съща възраст. Така че се нуждаем от статистиката, за да намерим някакви черти на базата данни, за да можем да направим някакво заключение. Може да кажем, че средно хората, които са гледали това видео през 2013, са на 18 години, или 22 години, или средната възраст е 24-годишни, каквото и да е. Бягат ли кучетата по-бързо от котките? Още веднъж, има много кучета и много котки и те всички бягат с различна скорост. Някои кучета бягат по-бързо от някои котки, а някои котки бягат по-бързо от някои кучета. Така че ние ще се нуждаем от някаква статистика, за да добием представа като цяло, или средно, колко бързо бягат кучетата, и след това може би средно колко бързо бягат котките. След това можем да съпоставим тези средни стойности или можем да съпоставим средите по някакъв начин. Така че това определено е статистически въпрос. Още веднъж, ние говорим, като цяло, за цяла популация кучета, всички породи кучета, срещу котки. И има вариации в това, колко бързо бягат кучетата и колко бързо бягат котките. Ако говорехме за определено куче и определена котка, ами тогава щеше да има само един отговор. Бяга ли куче А по-бързо от котка В? Да, разбира се. Това няма да бъде статистически въпрос. Няма нужда да използваме инструментите на статистиката. И този следващ въпрос всъщност следва този модел. В действителност, не, този следва модела на предния. Тежат ли вълците повече от кучетата? Още веднъж, има някои много леки кучета и някои много тежки вълци. Така че, тези вълци определено тежат повече от тези кучета. Но има някои много, много, много тежки кучета. И това, което искаме да направим тук, защото имаме вариации при всяко от тези, е, че може би искаме да стигнем до някаква централна тенденция. Средно, какво е средното тегло на вълка? Какво е средната стойност на теглото на вълка? Сравняваме това със средната стойност за кучешкото тегло. И така, още веднъж, тъй като говорим общо за вълците, не за определен вълк, и общо за кучетата, и има променливост в данните, а ние се опитваме да съберем някакви числа от това, за да съпоставим, това определено е статистически въпрос. Определено е статистически въпрос. Тежи ли твоето куче повече от този вълк? И ние приемаме, че посочваме определен вълк. Сега това е определено. Ние съпоставяме определено куче с определен вълк. Можем да поставим всяко от тях на един кантар и да достигнем до абсолютен отговор. Няма никаква променливост в теглото на това куче, поне в момента, в който го теглим, няма променливост в теглото на този вълк в момента, в който го теглим. Така че това не е статистически въпрос. Ще сложа х до тези, които не са статистически въпроси. Вали ли повече в Сиатъл, отколкото в Сингапур? Още веднъж, тук има вариация. И ние вероятно също ще искаме да знаем дали вали повече в Сиатъл, отколкото в Сингапур за дадена година, за десетилетие или каквото и да е. Но по отношение на онези въпроси, както и да попитаме, в някои години може да вали повече в Сиатъл. В други години може да вали повече в Сингапур. Или ако само изберем Сиатъл, вали различно количество от година на година. В Сингапур вали различно количество от година на година. Така че как можем да съпоставим? Ето къде статистиката може да бъде полезна. Има променливост в данните. Така че можем да разгледаме набора от данни за Сиатъл и да достигнем до един вид средното, някакъв вид централна тенденция, и да съпоставим това на средното, средната стойност, модата – модата вероятно няма да бъде толкова полезна тук – с валежите в Сингапур. Така че това определено е статистически въпрос. Определено е статистически. Каква беше разликата във валежите между Сингапур и Сиатъл през 2013? Тези две стойности са известни. Те могат да бъдат измерени. И двете количества валежи – валежите в Сингапур могат да бъдат измерени, и валежите в Сиатъл могат да бъдат измерени. И приемайки, че това вече се е случило и можем да ги измерим, тогава можем просто да намерим разликата. Така че нямаме нужда от статистика тук. Просто трябва да имаме и двете от тези измервания и да извадим разликата. И така, не е статистически въпрос. Като цяло, ще използвам ли по-малко гориво, карайки с 55 мили в час, отколкото със 70 мили в час? Това изглежда статистическо, защото то вероятно зависи от обстоятелствата. Може да зависи от колата. Или дори и за определена кола, когато караш с 55 мили в час, има някакви вариации в твоята скорост. Това може да бъде, в зависимост колко често става смяната на маслото, какви са условията на вятъра, какво е състоянието на пътя, как точно караш колата. Дали завиваш? Дали караш в права линия? И същото нещо е за 70 мили в час. Когато казваме като цяло, има промяна в разхода на гориво при 55 мили в час и при 70 мили в час. Това, което вероятно искаш да направиш, е да определиш какъв е средният ти разход, когато караш с 55 мили в час, и да съпоставиш това със средния разход, когато караш със 70 мили в час. Така че щом имаме тази променливост във всеки от тези случаи, това определено е статистически въпрос. Дали професорите по английски са по-ниско платени от професорите по математика? Още веднъж, всички професори по английски не получават една и съща заплата, и всички професори по математика не получават една и съща сума. Някои професори по английски могат да бъдат платени доста добре. Някои могат да получават много малко. Същото нещо е и при професорите по математика. Затова ще трябва да намерим средното заплащане, да представим централната тенденция за всички тях. Още веднъж, това е статистически въпрос. Това е статистически въпрос. Дали най-високо платените професори по английски в Харвард са платени повече от най-високо платените професори по математика в МИТ? Сега говорим за два определени групи индивиди. Можеш да разгледаш техните данъчни декларации, да видиш колко получава всеки един от тях, особено, ако приемем, че това е за определена година. Нека просто го направим по следния начин, да кажем за 2013, така че да можем да махнем известната променливост, която те могат да имат от година на година, да я направим малко по-конкретна. Ако е така, дали най-високото заплащане, което професорите по английски в Харвард вземат, е повече от най-високото заплащане на професорите по математика в МИТ през 2013, тогава имаме абсолютно число за всеки от тези хора. И тогава можеш просто да ги съпоставиш директно. Така че, когато говорим за определена година, за определени хора, тогава това не е статистически въпрос.