If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Проучвания с наблюдение и експерименти

Правим проучвания, за да събираме информация и да правим изводи. Типът на заключението, което правим, зависи от използвания метод на проучване:
  • При проучване с наблюдение измерваме или проучваме членове от дадена извадка, без да се опитваме да ги засегнем по някакъв начин.
  • При проучване с контролиран експеримент разделяме хората или нещата в групи и прилагаме някаква манипулация към една от групите, докато другите групи не са подложени на никаква манипулация.

Задача 1: Пиене на чай преди лягане

Едно проучване включва случайна извадка от пълнолетни участници, които са запитани за навиците им преди лягане. Данните показали, че хората, които пият чаша чай преди лягане, са по-склонни да си легнат по-рано, отколкото тези, които не пият чай.
Въпрос а
Какъв метод на проучване е това?
Избери един отговор:

В друго проучване е използвана група от пълнолетни участници, които са разделени в две групи на случаен принцип. На едната група е предписано да пият всяка вечер чай в продължение на една седмица, докато на другата група е предписано да не пият чай през тази седмица. След това анкетьорите сравнили кога заспиват хората от всяка група.
Въпрос б
Какъв метод на проучване е това?
Избери един отговор:

Задача 2: Социални медии и щастие

При едно проучване произволно разделят доброволци в една от две групи:
  • На участниците в едната група било предписано да използват социални мрежи както обикновено.
  • Участниците в другата група били блокирани от социалните мрежи.
Изследователните проучвали хората от коя група се оказва че са по-щастливи.
Въпрос а
Какъв метод на проучване е това?
Избери един отговор:

Друго проучване използва случайна извадка от хора и проучва техните навици, свързани със социалните мрежи. Всеки човек бил класифициран като рядко, умерено или засилено използващ социалните мрежи. Изследователите търсели кои групи са най-щастливи.
Въпрос б
Какъв метод на проучване е това?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.