If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видове статистически проучвания

Задача

Кметът на Стетвил трябва да реши как да разпредели бюджета за образование между двете гимназии в града, Стат стикс и Датум хай. За да реши кое училище каква част от бюджета заслужава, тя трябва да определи кое училище е по-полезно за учениците си.
Тя преглежда оценките на учениците от двете училища за последните 5 години. За всеки ученик тя смята оценката от входния и финалния изпит. След това сравнява средната разлика при учениците от всяко училище.
Какъв тип статистическо изследване използва кметът?
Избери един отговор:
Подходящо ли е изследването за статистическите въпроси, на които трябва да отговори
Отбележи най-подходящия вариант.
Избери един отговор: