Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Пример за подходящо статистическо проучване

Сал определя дали едно статистическо проучване е било проучване с извадка, експеримент или проучване с наблюдение. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Алма е разработила нов вид антибиотик. За да бъде достатъчно ефективен, той трябва да убива поне 90% от бактериите, когато бива приложен върху вредна култура бактерии. Тя приложила своя антибиотик върху епруветка, пълна с вредни бактерии, като изчакала да даде някакъв резултат и след това се опитала да изчисли процента на умрелите бактерии в нея. Направила случайна извадка от 300 бактерии и открила, че 94% от тях били мъртви. След това изчислила статистическата грешка и открила, че верният процент умрели бактерии е всъщност малко над 90%. Какво имаме тук? Тя се опитва да намери какъв процент от общата генерална съвкупност от бактериите са умрели. Може би има нещо, свързано с тези бактерии, може би когато ги гледаш с просто око не можеш да кажеш дали бактериите са умрели или не. Тя решава да изчисли истинския процент, като направи извадка от 300 отделни бактерии. След това в нея намира, че 94% от тях са умрели. След това статистическата грешка ни казва, че е много вероятно истинският процент да е над 90%. Това означава, че ако изследваме 300 бактерии, е много малко вероятно действителният процент да е под 90%. Тя може с основание да се чувства сигурна, че в епруветката повече от 90% от генералната съвкупност е наистина умряла. Нека сега отговорим на тези въпроси. Какъв вид статистическо проучване е използвала Алма? Тя е използвала... Опитала се е да изчисли даден параметър за генералната съвкупност, който в този случай е бил процентът на всички бактерии, които са умрели. Не е могла да наблюдава това директно, така че вместо това е взела случайна извадка от бактериите в епруветката, и е изчислила данните за тях – 94% от тях са били умрели. Това е нейното приблизително изчисление за параметъра на генералната съвкупност – за процента умрели бактерии от генералната съвкупност. Когато използваме случайна извадка, за да направим статистика, която изчислява параметър за дадена генерална съвкупност, това е изследване чрез случайна извадка. Тя използва изследване чрез случайна извадка. Сега следващият въпрос. Подходящо ли е това изследване за статистическия въпрос, на който трябва да отговорим? Какъв беше въпросът, на който тя се опитва да отговори? Поне по начина, по който беше написан, изглежда, че тя се опитва да отговори дали антибиотикът й върши работа или не? Дали е ефикасен антибиотик, дали е в състояние да убива бактерии? Може да се изкушиш да кажеш: "Добре, виж. Изглежда, че е убил над 90% от бактериите или е много вероятно да е убил над 90% от бактериите, имайки предвид размера на извадката, статистическата грешка и всичко това." Дори ако това наистина е така – че 95% от всички бактерии са умрели, не означава непременно, че е причинено от антибиотика. Това може да е в резултат на пластмасата в епруветката. Може би въздухът в епруветката е бил твърде студен или лош или може би е бил поддържан по странен начин. Или може би тези бактерии са били просто лоша култура и по някакъв начин спонтанно просто са умрели сами. Тя не може да каже със сигурност, че това определено е било заради антибиотика. За да направи това твърдение, тя би трябвало да направи подходящ експеримент. Тя ще трябва да има контролна и експериментална група, където всичко е едно и също, с изключение на това, че експерименталната група е третирана с антибиотик. Ако тя е имала две епруветки, които са били държани при едни и същи условия, с едно и също осветление, еднакъв въздух, еднакъв материал, върху който бактериите са отглеждани – всичко да е едно и също, с изключение на това, че върху експерименталната група е приложен антибиотика. След като види, че в експерименталната група повечето бактерии са умрели, докато в контролната група повечето от тях не са умрели, тогава можеше да каже: "Добре. Изглежда, че антибиотикът е накарал бактериите да умрат. Имало е реално действие тук." Би трябвало да е направила експеримент. Най-подходящото статистическо проучване или най-подходящото проучване щеше да бъде правилно контролиран експеримент. Където имаме контролна група, върху която не е приложен антибиотика и експериментална група, върху която е приложен антибиотика. Нека видим какви отговори имаме тук, където се пита дали проучването е подходящо. Да, защото тя е използвала подходящо проучване. Не, няма да избера този отговор. Не, защото тя не може да знае със сигурност, дали верният процент на умрелите бактерии е над 90%. Няма да избера и този, защото дори ако тя знаеше със сигурност, че точният процент на умрелите бактерии е бил 95%, нямаше как да знае със сигурност, че е вследствие на антибиотика. Още веднъж, това може да е било причинено от климатика. Може да е било причинено от епруветката. Може да е било причинено от осветлението в стаята. Не, защото проучването не е имало експериментална и контролна група. Да, ще избера този отговор ето тук. Да, защото тя е открила, че антибиотикът е убил повече от 90% от вредните бактерии. Още веднъж, дори ако тя е знаела със сигурност, че над 90% от генералната съвкупност е била убита, не знае дали това е причинено от антибиотика. Може да е било причинено от цял куп неща. Ако е имала контролна група, която да е поставена при точно същите условия и бактериите в нея да не са умрели, тогава тя може да се чувства уверена, че смъртта на бактериите е била вследствие на антибиотика.