If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разработен пример за идентифициране на експеримент

Разработен пример за идентифициране на експеримент.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук имаме описано някакъв вид проучване. Окуражавам те да спреш видеото и да помислиш дали това е проучване с наблюдение, експеримент или проучване с извадка. Също помисли и дали е било проведено добре. Добре, нека сега го направим заедно. "Група лекари били заинтересувани в сравняването на ефикасността на плацебо хапчетата и истинските хапчета при лечението на мигрена." Плацебо хапчета са хапчета, които изглеждат точно както нормалното хапче, и, от гледна точка на пациента, те не знаят кое получават. Причината да правим това в проучванията е поради нещо, наречено плацебо ефект. Често, просто като взимаш нещо, което мислиш, че е добро за теб, някое лекарство, което мислиш, че може да ти помогне, това наистина ти помага. Можем да помислим защо се получава плацебо ефектът, но това е добре документирано. Затова, когато хората опитват да тестват едно лекарство, искат да разберат дали то има ефект над и по-голям от плацебо ефекта. Ето затова те ги поставят в две отделни групи, затова сравняват истинските хапчета с плацебо хапчетата. "Те случайно разделили група от 300 пациенти, които страдат от мигрена, в две групи." Те имат 300 пациенти тук. Случайно ги поставят в плацебо групата. Плацебо групата или групата с реални хапчета. "На едната група им било дадено истинско хапче...", не, вече прочетохме това. "И на двете групи им било казано кой вид хапче са получили." Това е странно, понеже целият смисъл на плацебо е да мислиш, че получаваш истинското нещо, или да си мислиш, че може би получаваш истинското нещо. Ако ти кажат, че получаваш плацебо, това подкопава плацебо ефекта. Ако ти кажат, че са ти дали захарно хапче, тогава въздействието... Това определено е лоша практика. Да продължим нататък. "Преди да вземат лекарствата и ден след това пациентите били накарани да попълнят въпросници, които се отнасяли до състоянието им. След това лекарите анализирали общите промени във въпросниците за всяка група и ги сравнили." Първо, какъв вид проучване е това? Взимаме нашите групи, случайно ги поставяме в две различни групи. Можеш да наречеш плацебо групата контролна група. После, групата ти с реалното хапче е експерименталната група. Това е класически експеримент. Това е класически експеримент. Опитваме да установим причинно-следствена връзка. Искаш да видиш дали това истинско хапче всъщност помага при мигрена. Наистина ли го прави и наистина ли го прави по-добре, отколкото плацебо? И случайно поставяш хората в двете групи, за да опиташ за разпределиш всяка смущаваща променлива, която може да съществува. Това очевидно е експеримент. Другите възможности – може да си кажеш, че това може да е проучване с наблюдение. Помни, проучване с наблюдение е, когато гледаш генералната съвкупност, гледаш една група, задаваш им много въпроси, често, и гледаш дали има корелации между двете променливи. Променлива едно и променлива две. И можеш да направиш някакъв вид твърдение за корелацията. Не се опитваш да получиш причинно-следствена връзка. При проучване с извадка опитваш да изчислиш параметър за цялата генерална съвкупност. Проучване с извадка може да е какъв процент от цялата генерална съвкупност получава мигрени. Не можеш да говориш с цялата генерална съвкупност, може би цялата генерална съвкупност е милиони души, така че взимаш извадка от 100 души. И ги питаш дали получават мигрени. После си казваш, че този процент от нашата извадка, който получава мигрени, е добра оценка за параметъра. Какъв процент от цялата ми генерална съвкупност получава мигрени? Това очевидно беше експеримент. Следващият въпрос е: "Беше ли проведен добре експериментът?" Дори докато го четях, това, че на двете групи им е било казано кой вид хапче са получили, ме разтревожи. Това напълно зачертава целта на плацебо. Плацефо ефектът е, когато си мислиш, че взимаш нещо, което е добро за теб, и е било документирано, че когато мислиш, че взимаш хапче, което ти помага, често то наистина ти помага. Затова, когато някой измисли ново лекарство, по-добре е то да е по-ефективно, отколкото това плацебо. Не ми се нрави фактът, че... това е много лошо проучване, при което казваш на двете групи какъв вид хапче са получили. Всъщност не трябва да кажеш на нито една от групите кой вид хапче са получили.