Основно съдържание

Изобразяване и сравняване на количествени данни

Упражнения
Създаване на таблици на честотатаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Създаване на точкови диаграмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на точкови диаграми и таблици с честотиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Създаване на хистограмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на хистограмиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на диаграми от типа "стъбло-листо"Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Форма на разпределениятаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Струпвания, прекъсвания, върхове и отдалечени точкиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на разпределенияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на начини на представяне на данниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравнение на разпределенияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на център и разсейванеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

В този урок ще изучаваме основните методи за изобразяване на разпределения на количествени данни: точкови диаграми, хистограми, диаграми тип стъбло-листо. Ще научим как да ги използваме, за да сравняваме различните разпределения.