If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 14: Статистически изводи за качествени (категорийни) данни (тестове ХИ-квадрат)

700 възможни точки за Майсторство

За този раздел

Тестовете ХИ-квадрат са група тестове за значимост, които позволяват да проверяваме хипотези относно разпределението на качествени (категорийни) данни. Темата включва статистически критерии за проверка на съответствието на данни от извадката по отношение на предполагаемото разпределение и проверка за независимост на две дискретни променливи.

Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 700 точки за Майсторство!