If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видео транскрипция

"В една дъждовна съботна сутрин Адам се събудил и чул майка си да се оплаква, че къщата е мръсна. "Мама винаги е кисела, когато вали" – казал братът на Адам. Адам решил да открие дали това твърдение е наистина вярно. За следващата година той записал всеки път, когато вали, и всеки път, когато майка му била кисела. Намерил нещо много интересно. Дъждовните дни и това, че майка му е кисела, били изцяло независими събития. Част от данните му са показани в таблицата по-долу. Попълни липсващите стойности от таблицата на честотата." Да видим, имаме "дъждовни дни" и "не-дъждовни дни", и общият брой дни, за които той е събрал информация. После той е направил таблица за дъждовните дни, през които майка му е била "кисела" или "не е кисела". Дали през един недъждовен ден майка му е била кисела, или не е била кисела. Дъждовните дни са общо 35, а през 330 дни не е валяло. После, майка му е била кисела 73 пъти, а 292 пъти не е била кисела. Първо, как ще открием това? Имаме четири празни места. Не е ясно, че можем просто... имаме достатъчно информация от тази таблица, за да ги попълним. Но трябва да запомним какво ни казаха. Казаха ни, че това, че майка му е кисела, и това, че вали, са напълно независими събития. Друг начин да кажем това е, че вероятността... Нека го направя в цвят, който по-добре ще виждаш. Друг начин да кажем това... Независими събития, това означава, че вероятността... Химикалът ми създава проблеми. Вероятността майка му да е кисела. Нека запиша това. Майка му... Химикалът ми... Майката е кисела, при положение, че вали. Не трябва да има значение дали вали. Това трябва да е същото нещо като вероятността майка му да е кисела по принцип. Какво ни казва това? Можем да открием вероятността майка му да е кисела по принцип. Тя е кисела през 73 от 365 дни. Вероятността майка му да е кисела по принцип ще е 73 делено на 365. Това е въз основа на данните, които имаме. Това е най-доброто изчисление за това, че майка му е кисела. Вероятността майка му да е кисела. Това е процентът дни, през които тя е била кисела. Това е 0,2. Въз основа на данните, най-доброто изчисление за вероятността майка му да е кисела е 0,2 или 20%. Вероятността майка му да е кисела, при положение че вали, трябва също да е 20%. Това число... Когато вали също трябва да получим, че през 20% от времето майка му е кисела, понеже това са независими събития. Не трябва да има значение дали вали, или не. Това трябва да е 20%... Тя трябва да е кисела 20% от времето, през което вали, и трябва да е кисела през 20% от времето, през което не вали. Това ще е съвместимо с данните, които казват, че това са напълно независими събития. Колко е 20% от 35? 20% е 1/5. 1/5 от 35 е 7. Отново, всичко, което направих, е да кажа, че 20% от 35 е 7. Ако това е 7, тогава 35 минус 7... Това тук ще е 28. Ако това е 7, тогава 73 минус 7 ще е 66. И 330... Предполагам, че има два начина, по които можем да намерим това. Можем да вземем... Можем да вземем 292 минус 28 и това ще е... Да видим, 292 минус 8 ще е 284. Минус още 20, това е 264. Сборът от тези числа на това ли е равен? Да. 66 плюс 264 е 330. Ключовото нещо, което разбираме тук, е това, което той казва, че е открил е много интересно. Дъждовните дни и това, че майка му е кисела, били изцяло независими събития. Това означава, че вероятността майка му да е кисела... Няма да има значение дали вали, или не. Трябва да е... Трябва да имаме една и съща вероятност и в дъждовните дни, и в дните без дъжд. Най-доброто ни изчисление за вероятността майка му да е кисела, е 20 % от всички дни. Ако данните ни подкрепят твърдението, че това са независими събития, тогава най-добрият начин да попълним това е, че вероятността майка му да е кисела в дъждовен ден трябва да е същата като вероятността за това в не-дъждовен ден. Точно това попълнихме тук.