Моделиране на разпределения на данни

За този урок

Този раздел издига на следващо ниво нашето разбиране на разпределенията. Ще измерваме позицията на данните в едно разпределение, като използваме персентили и z-стойности, ще научим какво се случва, когато трансформираме данните, ще учим как да моделираме разпределения с криви на плътността и ще разгледаме едно от най-важните семейства разпределения, които се наричат Нормални разпределения.