If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 4: Моделиране на разпределения на данни

900 възможни точки за Майсторство

За този раздел

Този раздел издига на следващо ниво нашето разбиране на разпределенията. Ще измерваме позицията на данните в едно разпределение, като използваме персентили и z-стойности, ще научим какво се случва, когато трансформираме данните, ще учим как да моделираме разпределения с криви на плътността и ще разгледаме едно от най-важните семейства разпределения, които се наричат Нормални разпределения.

Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 320 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 900 точки за Майсторство!