If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Основни нормални изчисления

Много измервания се отнасят за специално разпределение, наречено нормално разпределение. При едно нормално разпределение,
 • approximately equals, 68, percent от данните попадат в рамките на 1 стандартно отклонение от средно аритметичната стойност
 • approximately equals, 95, percent от данните попадат в рамките на 2 стандартни отклонения от средно аритметичната стойност
 • approximately equals, 99, comma, 7, percent от данните попадат в рамките на 3 стандартни отклонения от средно аритметичната стойност
Задача 1
На една голяма извадка от жени било измерено систоличното кръвното налягане. Средното кръвно налягане било 125 милиметра живачен стълб, а стандартното отклонение било 10 милиметра живачен стълб.
Кое нормално разпределение от изброените по-долу най-добре обобщава данните?
Избери един отговор:

Задача 2
Какъв процент от жените са имали кръвно налягане между 105 и 135 милиметра живачен стълб?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
percent

Задача 3
Извадката съдържала общо 400 жени, които са участвали.
Приблизително колко жени от извадката са имали кръвно налягане по-високо от 145 милиметра живачен стълб?
approximately equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
жени

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.