If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Нормално разпределение: Площ над или под дадена точка

Може да ти трябва(т): Калкулатор,Таблица Z

Задача

Цените на няколко вида магически пръчки следват нормално разпределение със средна стойност 50 долара и стандартно отклонение 4 долара. Една магическа пръчка, направена от трънка, струва 45, comma, 20 долара.
Каква част от магическите пръчки са по-евтини от Трънковата пръчка?
Може да закръглиш отговора си до четвъртия знак след десетичната запетая.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Заседна ли?
Заседна ли?