If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Нормално разпределение: Площ над или под дадена точка

Може да ти трябва(т): Калкулатор,Таблица Z

Задача

Цените на няколко вида магически пръчки следват нормално разпределение със средна стойност 50 долара и стандартно отклонение 4 долара. Една магическа пръчка, направена от трънка, струва 45,20 долара.
Каква част от магическите пръчки са по-евтини от Трънковата пръчка?
Може да закръглиш отговора си до четвъртия знак след десетичната запетая.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi