If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на нормално разпределение

Нормалните разпределения се появяват отново и отново в статистиката. Едно нормално разпределение има някои интересни свойства: има форма на камбана, средната стойност и медианата са равни и 68% от данните попадат в едно стандартно отклонение.

Какво е нормално разпределение?

Ранните статистици забелязали, че една и съща форма се появява отново и отново в различни разпределения – затова я нарекли нормално разпределение.
Нормалните разпределения имат следните характеристики:
 • симетрична камбановидна форма
 • средната стойност и медианата са равни; и двете се намират в центъра на разпределението
 • 68% от данните попадат в 1 стандартно отклонение от средната стойност
 • 95% от данните попадат в 2 стандартни отклонения от средната стойност
 • 99,7% от данните попадат в 3 стандартни отклонения от средната стойност
Искаш да научиш повече за нормалните разпределения? Гледай това видео.

Пример за чертаене на нормално разпределение

Диаметърът на ствола на определен вид бор е нормално разпределен със средна стойност от μ=150см и стандартно отклонение от σ=30см.
Скицирай нормална крива, която описва това разпределение.
Решение:
Стъпка 1: Скицирай нормална крива.
Стъпка 2: Средната стойност от 150см отива в средата.
Стъпка 3: Едно стандартно отклонение е размер 30см.
Практическа задача 1
Височините на същия вид борове са нормално разпределени. Средната стойност на височината е μ=33м и стандартното отклонение е σ=3м.
Кое нормално разпределение от изброените по-долу най-добре обобщава данните?
Избери един отговор:

Пример за намиране на проценти

Определен вид бор има средна стойност на диаметъра на ствола μ=150см и стандартно отклонение σ=30см.
Приблизително какъв процент от тези дървета имат диаметър, по-голям от 210см?
Решение:
Стъпка 1: Скицирай нормално разпределение със средна стойност от μ=150см и стандартно отклонение от σ=30см.
Стъпка 2: Диаметърът от 210см е две стандартни отклонения над средната стойност. Защриховай над тази точка.
Стъпка 3: Събери процентите в защрихованата площ:
2,35%+0,15%=2,5%
Около 2,5% от тези дървета имат диаметър, по-голям от 210см.
Искаш да видиш друг подобен пример? Гледай това видео.
Практическа задача 2
Приблизително какъв процент от тези дървета имат диаметър между 90 и 210 сантиметра?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
%

Искаш да се упражняваш с още подобни задачи? Виж това упражнение върху емпиричното правило.

Пример за намиране на цялото количество

Определен вид бор има средна стойност на диаметъра на ствола μ=150см и стандартно отклонение σ=30см.
В определена част от една гора има 500 такива дървета.
Приблизително колко от тези дървета имат диаметър по-малък от 120см?
Решение:
Стъпка 1: Скицирай нормално разпределение със средна стойност от μ=150см и стандартно отклонение от σ=30см.
Стъпка 2: Диаметър 120см е с едно стандартно отклонение под средната стойност. Защриховай под тази точка.
Стъпка 3: Събери процентите в защрихованата площ:
0,15%+2,35%+13,5%=16%
Около 16% от тези дървета имат диаметър по-малък от 120см.
Стъпка 4: Намери какъв брой дървета в гората представлява този процент.
Трябва да намерим колко дървета са 16% от 500.
16% от 500=0,16500=80
Около 80 дървета имат диаметър по-малък от 120см.
Практическа задача 3
Определен вид бор има средна стойност на диаметъра на ствола μ=150см и стандартно отклонение σ=30см.
В определена част от една гора има 500 такива дървета.
Приблизително колко от тези дървета имат диаметър между 120 и 180 сантиметра?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
дървета

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.