If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на z-стойности

Какво са z-стойностите?

z-стойност измерва точно колко стандартни отклонения над или под средната стойност е една точка информация.
Това е формулата за изчисляване на z-стойност:
z=точка информациясредна стойностстандартно отклонение
Това е същата формула, записана със символи:
z=xμσ
Ето някои важни факти за z-стойностите:
 • Положителна z-стойност казва, че точката информация е над средно аритметичната стойност.
 • Отрицателна z-стойност казва, че точката информация е под средно аритметичната стойност.
 • z-стойност близка до 0 казва, че точката информация е близо до средно аритметичната стойност.
 • Една точка информация може да се приеме за необичайна, ако z-стойността ѝ е над 3 или под 3.
Искаш да научиш повече за z-стойностите? Гледай това видео.

Пример 1

Оценките по история в средата на срока в Алмънд имат средна стойност от μ=85 и стандартно отклонение от σ=2.
Майкъл е получил 86 на изпита.
Намери z-стойността за оценката на Майкъл от изпита.
z=неговата оценкасредната оценкастандартното отклонениеz=86852z=12=0,5
z-стойността на оценката на Майкъл е 0,5. Оценката му е била половин стандартно отклонение над средната стойност.

Пример 2

Оценките по геометрия в средата на срока в Алмънд имат средна стойност μ=82 и стандартно отклонение σ=4.
Майкъл е получил 74 на изпита.
Намери z-стойността за оценката на Майкъл от изпита.
z=неговата оценкасредната оценкастандартното отклонениеz=74824z=84=2
z-стойността на оценката на Майкъл е 2. Оценката му е с две стандартни отклонения под средната стойност.

Задачи за упражнение

Задача A
Оценките по геометрия в средата на срока в Оук имат средна стойност μ=74 и стандартно отклонение σ=4,0.
Надя е получила 70 точки на изпита.
Намери z-стойността на оценката на Надя от изпита. Закръгли до две места след десетичната запетая.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш да се упражняваш с още подобни задачи? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.