Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Изчисляване на z-стойности

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Оценките от един изпит по геометрия в училището Спрингър са приблизително симетрични с μ=73 и σ=3,0.
Умайма получила 72 на изпита.
Намери z-стойността за оценката на Умайма от изпита. Закръгли до два знака след десетичната запетая.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi