If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на z-стойности

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Оценките от един изпит по геометрия в училището Спрингър са приблизително симетрични с μ=73 и σ=3,0.
Умайма получила 72 на изпита.
Намери z-стойността за оценката на Умайма от изпита. Закръгли до два знака след десетичната запетая.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Заседна ли?
Заседна ли?