If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Правило за събиране на вероятности (увод)

Сто ученици били анкетирани относно техните предпочитания между кучета и котки. Следната кростаблица показва данните от извадката на учениците, които са участвали в анкетата.
ПредпочитанияМъжеЖениОБЩО
Предпочитат кучета362056
Предпочитат котки102636
Без предпочитания268
ОБЩО4852100
Задача 1
Намери вероятността произволно избран ученик да предпочита кучета.
Въведи отговора си като обикновена или десетична дроб.
P, left parenthesis, start text, п, р, е, д, п, о, ч, и, т, а, щ, и, space, к, у, ч, е, т, а, end text, right parenthesis, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Задача 2
В тази извадка взаимно изключващи се ли са събитията "предпочитащи кучета" и "предпочитащи котки"?
Избери един отговор:

Задача 3
Намери вероятността произволно избран ученик да предпочита кучета или котки.
Въведи отговора си като обикновена или десетична дроб.
P, left parenthesis, start text, п, р, е, д, п, о, ч, и, т, а, щ, и, space, к, о, т, к, и, space, и, л, и, space, к, у, ч, е, т, а, end text, right parenthesis, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Задача 4
При тази извадка взаимно изключващи се ли са събитията "предпочитащ кучета" и "предпочитащ котки"?
Избери един отговор:

Задача 5
Намери вероятността произволно избран ученик да предпочита кучета или да е от женски пол.
Въведи отговора си като обикновена или десетична дроб.
P, left parenthesis, start text, п, р, е, д, п, о, ч, и, т, а, щ, space, к, у, ч, е, т, а, space, и, л, и, space, д, а, space, е, space, о, т, space, ж, е, н, с, к, и, space, п, о, л, end text, right parenthesis, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.