If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Зависими и независими събития

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Има 150 ученика в 11-ти клас в гимназията. От тях 45 играят футбол, 35 играят баскетбол, а 20 играят и двете.
Нека A е събитието, при което случаен ученик играе футбол, а B е събитието, при което ученик играе баскетбол. Базирайки се на тази информация, отгвори на следните въпроси:
Колко е P, left parenthesis, A, right parenthesis, вероятността ученик да играе футбол?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • правилна дроб, като 1, slash, 2 или 6, slash, 10
 • неправилна дроб като 10, slash, 7 или 14, slash, 8
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
Колко е P, left parenthesis, B, right parenthesis, вероятността ученик да играе баскетбол?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • правилна дроб, като 1, slash, 2 или 6, slash, 10
 • неправилна дроб като 10, slash, 7 или 14, slash, 8
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
Колко е P, left parenthesis, A, start text, space, и, space, end text, B, right parenthesis, вероятността ученик да играе футбол и баскетбол?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • правилна дроб, като 1, slash, 2 или 6, slash, 10
 • неправилна дроб като 10, slash, 7 или 14, slash, 8
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
Каква е условната вероятност P, left parenthesis, A, start text, space, vertical bar, space, end text, B, right parenthesis, вероятността ученик да играе футбол, ако играе баскетбол?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • правилна дроб, като 1, slash, 2 или 6, slash, 10
 • неправилна дроб като 10, slash, 7 или 14, slash, 8
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
Дали P, left parenthesis, A, start text, space, vertical bar, space, end text, B, right parenthesis, equals, P, left parenthesis, A, right parenthesis? Независими ли са събитията A и B?
Избери всички правилни отговори:
Заседна ли?
Заседна ли?