Основно съдържание
Упражнения
Примерни множества за комбинирани събитияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Независими вероятностиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Вероятности при сложни събитияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Вероятност за "поне един" успехОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Вероятността ни казва колко често ще се повтаря дадено събитие след много повторени опити. Тази тема покрива теоретична, експериментална и комбинирана вероятност, пермутации, комбинаторика и още повече!