If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Статистика и вероятности

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 7

Урок 7: Правилото за умножение за независими събития

Вероятност за "поне един" успех

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Един уебсайт предлага един купон, като всеки клиент има 15, percent шанс да получи купона всеки ден, в който посети сайта. Айя посещава уебсайта 6 последователни дни.
Каква е вероятността на Айя да ѝ предложат купон поне в един от дните, в които посети уебсайта?
Закръгли отговора си до най-близката стотна.
P, left parenthesis, start text, п, о, н, е, space, е, д, и, н, space, к, у, п, о, н, end text, right parenthesis, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Заседна ли?
Заседна ли?