Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Пример: Всички начини, по които може да се подхвърли монета

С помощта на комбинаториката ще определим вероятността за възникване на дадено събитие. Създадено от Сал Кан и Технологичния институт в Монтерей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Намери вероятността да се падне точно 2 пъти ези, ако хвърляш 3 монети. Нека разгледаме множеството от резултати. Нека помислим за всички възможни резултати. Мога да имам само ези. При първото хвърляне се пада ези, при второто хвърляне се пада ези, при третото хвърляне се пада ези. Мога да получа 2 пъти ези и след това тура. Мога да имам ези, тура, ези или ези, тура, тура. Мога да получа тура, ези, ези. Мога да получа тура, ези, тура. Мога да получа тура, тура, ези. Или мога да получа тура, тура и тура. Това са всички различни начини, по които мога да хвърля три монети. Може би можеш да кажеш, че това е първото хвърляне, второто хвърляне и третото хвърляне. Това тук е множеството от възможни резултати. Има 8 възможни резултата. Нека го запиша. Вероятността да се падне ези точно 2 пъти, ще го означа с Е за по-кратко. Вероятността от точно 2 ези, какъв е размерът на нашето множество от резултати? Имам 8 възможни резултата. 8 са възможните резултати или размерът на нашето множество. Колко от тези възможни резултати се свързани с това събитие? Можеш да го наречеш сложно събитие, защото има повече от един резултат, който е свързан с това. Нека разгледаме кога имаме точно 2 ези. Тук са 3 ези, така че не са точно 2 ези. Тук са точно 2 ези. Тук са точно 2 ези. Тук имаме само 1 ези. Тук са точно 2 ези. Тук е само 1 ези, само 1 ези, тук няма ези. Следователно имаш 1, 2, 3 възможни резултата, които са свързани със събитието. Имаш 3 възможни резултата. 3 резултата, свързани със събитието. 3 резултата удовлетворяват това събитие, или са свързани с това събитие. Следователно вероятността да се падне ези точно 2 пъти, ако хвърляме 3 монети – имаме 3 от 8 възможни резултата, които удовлетворяват това събитие. Така че имаме 3/8.