Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Теоретична и експериментална вероятност: Хвърляне на монета и зарчета

Вероятностите ни показват колко вероятно е нещо да се случи. Можем да изчислим вероятността като разгледаме резултатите от даден експеримент или като оценим какви са възможните резултати.

Част 1: Хвърляне на монета

Въпрос а
Една обикновена монета има 2 страни (ези и тура), като е еднакво вероятно да се падне всяка от тях при хвърлянето на монетата.
Каква е теоретичната вероятност при хвърлянето на една обикновена монета да се падне ези?
P(ези)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Въпрос б
Дейв хвърлил монета 20 пъти и получил ези при 8 от хвърлянията.
Въз основа на резултатите на Дейв, каква е експерименталната вероятност при хвърлянето да се падне ези?
P(ези)
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Въпрос в
Защо резултатите от теоретичната и експерименталната вероятност не са еднакви?
Избери един отговор:

Въпрос г
Дейв продължава да хвърля своята монета, докато не достига общо 100 опита, при които се пада ези при 47 от тези хвърляния.
Въз основа на тези резултати, каква е експерименталната вероятност при приземяването на монетата да се падне ези?
P(ези)
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Въпрос д
Какво забелязваш при експерименталната вероятност след като Дейв продължил да хвърля монетата?
Избери един отговор:

Част 2: Хвърляне на зар

Въпрос а
Един обикновен зар има 6 страни, номерирани от 1 до 6, които е еднакво вероятно да се паднат при хвърлянето на зара.
Каква е теоретичната вероятност при един обикновен зар да се падне 1?
P(1)=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Въпрос б
Дейв ще завърти зара 60 пъти и ще види колко често се пада 1.
Според теоретичната вероятност, при колко хвърляния на зара Дейв трябва да очаква да се падне 1?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
хвърляния

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.