If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Интерпретиране на резултати от симулации

Задача

Вероятността Мария да отбележи точка при даден наказателен удар е 75, percent. Тя била любопитна от колко наказателни удара може да очаква да отбележи точка в извадка от 10 наказателни удара.
Тя е симулирала 25 извадки от по 10 наказателни удара, при което вероятността всеки наказателен удар да е успешен е 0, comma, 75.
Мария преброила успешните наказателни удара във всяка симулирана извадка. Това са резултатите ѝ:
Използвай резултатите ѝ, за да изчислиш вероятността тя да отбележи по-малко от 7 наказателни удара в извадка от 10 наказателни удара.
Представи отговора си като обикновена или десетична дроб.
P, left parenthesis, start text, п, о, negative, м, а, л, к, о, space, о, т, space, end text, 7, start text, space, у, с, п, е, ш, н, и, end text, right parenthesis, approximately equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Заседна ли?
Заседна ли?