If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Интерпретиране на резултати от симулации

Задача

Вероятността Мария да отбележи точка при даден наказателен удар е 75%. Тя била любопитна от колко наказателни удара може да очаква да отбележи точка в извадка от 10 наказателни удара.
Тя е симулирала 25 извадки от по 10 наказателни удара, при което вероятността всеки наказателен удар да е успешен е 0,75.
Мария преброила успешните наказателни удара във всяка симулирана извадка. Това са резултатите ѝ:
Използвай резултатите ѝ, за да изчислиш вероятността тя да отбележи по-малко от 7 наказателни удара в извадка от 10 наказателни удара.
Представи отговора си като обикновена или десетична дроб.
P(по-малко от 7 успешни)
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi