If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Случайни променливи

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Изграждане на разпределения на вероятностиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Вероятностни моделиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Вероятност за дискретни случайни променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Очаквана стойностОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Средно аритметично (математическо очакване) за дискретна случайна величинаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Стандартно отклонение на дискретна случайна величинаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Комбиниране на случайни променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Комбиниране на нормално разпределени случайни променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Разпознаване на биномиално разпределени променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Формула за биномиално разпределение на вероятноститеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на биномиално разпределение на вероятноститеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Сравнение между биномиално и геометрично разпределени променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Геометрична вероятностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Кумулативна геометрична вероятностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 2100 точки за майсторство!

За този урок

Случайна променлива може да бъде всеки резултат от някакъв случаен процес, например колко пъти ще се падне тура при 20 хвърляния на монета. Изчисляваме вероятностите за случайни променливи и математическото очакване за различни видове случайни променливи.