If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 9

Урок 5: Биномиално разпределени случайни променливи

Разпознаване на биномиално разпределени променливи

Задача

Един мениджър ръководи 11 служителки и 9 служителя. Той трябва да избере 3 от тези служители да отидат на бизнес екскурзия, така че мениджърът поставя 20 имена в една шапка и избира на случаен принцип. Нека Х= на броя избрани служителки.
Биномна променлива ли е Х? Защо или защо не?
Избери един отговор: