If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Статистика и вероятности

Комбиниране на нормално разпределени случайни променливи

Може да ти трябва(т): Калкулатор,Таблица Z

Задача

Една компания произвежда и продава домашно произведени свещи и аксесоари. Клиентите им често поръчвали голяма свещ и съответна поставка за свещи. Теглото на тези свещи има средна стойност от 500, start text, г, р, end text и стандартно отклонение от 15, start text, г, р, end text. Теглото на поставките за свещи има средна стойност от 200, start text, г, р, end text и стандартно отклонение от 8, start text, г, р, end text. И двете разпределения са приблизително нормални.
Нека T, equals общото тегло на случайно избрана свещ и случайно избрана поставка и приеми, че теглото на двете е независимо.
Ако общото тегло Т на двата предмета превишава 717, start text, г, р, end text, компанията трябва да плати за допълнителна доставка.
Намери вероятността общото тегло да превишава 717, start text, г, р, end text.
Може да закръглиш отговора си до две места след десетичната запетая.
P, left parenthesis, T, is greater than, 717, right parenthesis, approximately equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
Заседна ли?
Заседна ли?