If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Комбиниране на случайни променливи

Задача

Една вендинг машина, която сервира кафе, изсипва различно количество течност в чаша с различна маса. Приеми че масите на течността и на чашата са независими.
Това са обобщените статистически характеристики за масите на течността и чашите:
nСредна стойностСтандартно отклонение
ТечностμL=250грσL=20гр
ЧашаμC=150грσC=10гр
Нека T= на общата маса на случайно избрана чаша, напълнена с течност от тази машина.
Какво е стандартното отклонение на Т.
Избери един отговор: