If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:22

Видео транскрипция

Мисля да си направя застраховка живот, понеже имам ипотека и малък син и очаквам още едно бебе. И, ако нещо ми се случи, искам да могат поне да изплатят ипотеката и, после, може би, да им останат малко пари за колеж и да живеят, и такива неща. Затова отидох в застрахователната компания и казах, че искам застрахователна полица за 1 милион долара. Всъщност получавам оферта за срочна застрахователна полица живот, която е – интересуват ме само следващите 20 години. След тези 20 години се надявам, че ще мога да изплатя ипотеката си. Ще имам спестени пари. Надявам се, че децата ми поне ще са отишли в колеж или ще съм спестил достатъчно пари за колеж. Затова искам да си направя срочна застрахователна полица живот. Другата възможност е да направя доживотна застрахователна полица, при която можеш да плащаш определена сума годишно до края на живота си. Когато умреш, се изплаща този милион долара. При срочна застраховка живот ще плащам само 500 долара годишно за следващите 20 години. Ако умра в който и да е момент през тези 20 години, семейството ми получава един милион. На 21-вата година трябва да си направя нова застрахователна полица. След като ще съм по-възрастен и в този момент ще е по-вероятно да умра, тогава вероятно ще е по-скъпо да си направя застраховка. Но се притеснявам само за следващите 20 години. В това видео искам да помисля каква ще е офертата на застрахователната компания при дадени тези числа, какви мислят, че са шансовете да умра през следващите 20 години. Искам да помисля каква е вероятността за смъртта на Сал през 20 години, въз основа на какво ми казват хората в застрахователната компания. Или, поне, каква е максималната вероятност за смъртта ми, за да изкарат те пари? Един начин да помислим върху това е начинът за бързо и приблизително пресмятане, е да помислиш какъв е общия брой дивиденти, които получават през времето на тази застрахователна полица, разделен на сумата, за която ме застраховат. Те получават 500 долара по 20 години, което е 10 000 долара за срока на тази застрахователна полица. Те ме осигуряват за 1 милион. Те ще получат – да видим, тези нули се съкращават, тази нула се съкращава – за срока на застрахователната полица те получават 1 долар за всеки 100 долара на застраховката. Или...друг начин да си го представим... Да кажем, че имаш 100 броя Сал, 100 човека на 34 години, които искат 20-годишна срочна застраховка живот. Те застраховат всички от тях. Ако умножиш това по 100, те ще получат 100 долара премии. Това е случаят, при който имаш 100 броя Сал или 100 души, които са доста подобни на мен. 100 броя Сал. Те ще получат 100 долара доход. Единственият начин, по който те могат да направят пари, е, ако, най-много един от тези Сал – или, ще бъдат на чисто – ако най-много 1 от тези Сал умре. Излизат на чисто, ако умре само един Сал. Не ми харесва да говоря за това. Малко е мрачно. Един начин да си го представим – те получават 1 долар премия за 100 долара застраховка. Или, ако имаха 100 броя Сал, щяха да получат 100 долара премия, и единственият начин да са на чисто, ако само един от тези Сал умре. Казват ни, че това е единственият начин те да излязат на чисто – ако вероятността Сал да умре в следващите 20 години е по-малка от или равна на 1 на 100. Това е застрахователна компания. Те опитват да направят пари. Те вероятно дават тези числа, понеже мислят, че вероятността да умра е, може би, 1 на 200 или 1 на 300. Нещо по-ниско, така че те могат да застраховат – един начин да си го представим – могат да застраховат повече броя Сал за всеки 100 долара премии, които трябва да изплатят. Но и в двата случая това е начин да си го представим като пресметнато набързо. И, всъщност, това ме кара да се чувствам малко по-добре, понеже 1 на 100 за следващите 20 години не е толкова лошо.