If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Вероятност и нормална крива на плътността

Може да ти трябва(т): Калкулатор,Таблица Z

Задача

Множеството от данните за височината на учениците в средното училище е нормално разпределено със средна стойност от 150 сантиметра и стандартно отклонение от 20 сантиметра. Нека Х, equals на височината на случайно избран ученик от това множество.
Намери P, left parenthesis, X, is greater than, 175, right parenthesis.
Може да закръглиш отговора си до два знака след десетичната запетая.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
Заседна ли?
Заседна ли?