If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 9

Урок 1: Дискретни случайни променливи

Очаквана стойност (увод)

Очакваната стойност използва вероятности, за да определим какви резултати да очакваме в дългосрочен план.

Задача 1: Настолна игра пумпал

В една настолна игра се използва пумпала, показан по-долу, за да се определи с колко полета един играч ще се премести напред на всеки ход. Вероятността играчът да се премести напред с 1 поле е 12, а вероятността да се премести напред с 2 или 3 полета е с 14 вероятност за всяко.
Каква е очакваната стойност за броя полета, с които играчът се придвижва напред на един ход?
Ако е необходимо, закръгли твоя отговор с точност до десетите.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
полета

Задача 2: Баскетболно решение

Кайла играе баскетбол и вкарва успешно 50% от ударите за 2 точки, и само 20% от ударите за 3 точки.
Задача а
Намери очакваната стойност за успешно вкаран от Кайла удар за 2 точки.
Ако е необходимо, закръгли отговора с точност до десетите.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
точки

задача б
Намери очакваната стойност за успешно вкаран от Кайла удар за 3 точки.
Ако е необходимо, закръгли отговора с точност до десетите.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
точки

задача в
Кой тип удари трябва да избере Кайла, за да отбележи най-много точки?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.