If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 9

Урок 1: Дискретни случайни променливи

Стандартно отклонение на дискретна случайна величина

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Анасия е баскетболистка, която редовно стреля серии от по 2 свободни удара. Приеми, че всеки свободен удар има вероятност 0,7 за успех и резултатите от ударите са независими.
Таблицата по-долу показва вероятностното разпределение на Х, броя удари, които Анасия е вкарала в серия от 2 опита.
X=# вкарани кошове012
P(X)0,090,420,49
При условие че μX=1,4 вкарани кошове, намери стандартното отклонение за броя удари, които Анасия вкарва.
Закръгли отговора си до два знака след десетичната запетая.
σX
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
удара
Заседна ли?
Заседна ли?