If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Статистика и вероятности

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 9

Урок 1: Дискретни случайни променливи

Стандартно отклонение на дискретна случайна величина

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Анасия е баскетболистка, която редовно стреля серии от по 2 свободни удара. Приеми, че всеки свободен удар има вероятност 0, comma, 7 за успех и резултатите от ударите са независими.
Таблицата по-долу показва вероятностното разпределение на Х, броя удари, които Анасия е вкарала в серия от 2 опита.
X, equals, \#, start text, space, в, к, а, р, а, н, и, space, к, о, ш, о, в, е, end text012
P, left parenthesis, X, right parenthesis0, comma, 090, comma, 420, comma, 49
При условие че mu, start subscript, X, end subscript, equals, 1, comma, 4 вкарани кошове, намери стандартното отклонение за броя удари, които Анасия вкарва.
Закръгли отговора си до два знака след десетичната запетая.
sigma, start subscript, X, end subscript, approximately equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
удара
Заседна ли?
Заседна ли?