If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сравнение между биномиално и геометрично разпределени променливи

Задача

В един ресторант предлагат игрална фигурка с всяко ястие, чрез която могат да се спечелят купони за безплатна храна. Вероятността една игрална фигурка да спечели е 1 от 4 и е независима от печалбите на другите игрални фигурки. Едно семейство поръчва 4 ястия. Нека С е броят купони, които семейството печели.
Какъв вид променлива е С?
Избери един отговор: