If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Трансформация на случайни променливи

Задача

Една пицария продава три различни размера пица и записва колко често бива продадена пица от всеки размер, заедно с печалбата си от всеки размер. Нека Х представлява печалбата на пицарията от случайно избрана пица. Това е вероятностното разпределение на Х, заедно с обобщителни статистически характеристики:
МалкаСреднаГоляма
X, equals, start text, п, е, ч, а, л, б, а, space, в, space, д, о, л, а, р, и, end text4812
P, left parenthesis, X, right parenthesis0, comma, 180, comma, 500, comma, 32
Средна стойност:mu, start subscript, X, end subscript, equals, 8, comma, 56 долара
Стандартно отклонение:sigma, start subscript, X, end subscript, approximately equals, 2, comma, 77 долара
Компанията ще пусне промоция, при която клиентът получава 2 долара отстъпка за всеки размер пица. Приеми, че промоцията няма да промени вероятността, която съответства на всеки размер. Нека Y представлява печалбата им от случайно избрана пица с тази промоция.
Какви са средната стойност и стандартното отклонение на Y?
mu, start subscript, Y, end subscript, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
долара
sigma, start subscript, Y, end subscript, approximately equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
долара
Заседна ли?
Заседна ли?