If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Трансформация на случайни променливи

Задача

Една пицария продава три различни размера пица и записва колко често бива продадена пица от всеки размер, заедно с печалбата си от всеки размер. Нека Х представлява печалбата на пицарията от случайно избрана пица. Това е вероятностното разпределение на Х, заедно с обобщителни статистически характеристики:
МалкаСреднаГоляма
X=печалба в долари4812
P(X)0,180,500,32
Средна стойност:μX=8,56 долара
Стандартно отклонение:σX2,77 долара
Компанията ще пусне промоция, при която клиентът получава 2 долара отстъпка за всеки размер пица. Приеми, че промоцията няма да промени вероятността, която съответства на всеки размер. Нека Y представлява печалбата им от случайно избрана пица с тази промоция.
Какви са средната стойност и стандартното отклонение на Y?
μY=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
долара
σY
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
долара