Основно съдържание

Разпределения на извадки

Упражнения
Средна стойност и стандартно отклонение на средни стойности на извадкитеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Средни стойности на извадките и централната гранична теоремаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на вероятност със средни стойности на извадкитеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 600 точки за майсторство!

За този урок

Едно извадково разпределение показва всеки възможен резултат, който една статистически характеристика може да приеме във всяка възможна извадка от една генерална съвкупност, и колко често се появява всеки резултат. Тази тема покрива поведението на извадковите части и средните стойности на извадката в повтарящи се извадки.