Основно съдържание

Разпределения на извадки

Упражнения
Средна стойност и стандартно отклонение на средни стойности на извадкитеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Средни стойности на извадките и централната гранична теоремаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на вероятност със средни стойности на извадкитеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Едно извадково разпределение показва всеки възможен резултат, който една статистически характеристика може да приеме във всяка възможна извадка от една генерална съвкупност, и колко често се появява всеки резултат. Тази тема покрива поведението на извадковите части и средните стойности на извадката в повтарящи се извадки.