If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 10

Урок 2: Извадково разпределение на средна стойност на извадка

Намиране на вероятност със средни стойности на извадките

Може да ти трябва(т): Калкулатор,Таблица Z

Задача

Домашните мухи имат доста кратък живот. Мъжките от определен вид са с продължителност на живота, която е силно изкривена надясно и е със средна стойност от 26 дни и стандартно отклонение от 12 дни. Един биолог събира случайна извадка от 9 от тези мъжки екземпляри и ги наблюдава, за да изчисли средната продължителност на живота.
Каква е вероятността средната продължителност на живота от извадката от 9 мухи x¯ да е по-малко от 24 дни?
Избери един отговор: