If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Статистика и вероятности

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 10

Урок 2: Извадково разпределение на средна стойност на извадка

Средна стойност и стандартно отклонение на средни стойности на извадките

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Един производител на крушки твърди, че определен вид крушка, който произвежда, има средна продължителност на живота от 1000 часа и стандартно отклонение от 20 часа. Всеки продаден пакет съдържа 4 от тези крушки. Предположи, че всеки пакет представлява
от крушки и изчисли средната продължителност на живота за извадката x, with, \bar, on top за крушките във всеки пакет.
Изчисли средната стойност и стандартното отклонение на извадковото разпределение на x, with, \bar, on top.
mu, start subscript, x, with, \bar, on top, end subscript, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
часа
sigma, start subscript, x, with, \bar, on top, end subscript, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
часа
Заседна ли?
Заседна ли?