If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 10

Урок 2: Извадково разпределение на средна стойност на извадка

Средна стойност и стандартно отклонение на средни стойности на извадките

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Един производител на крушки твърди, че определен вид крушка, който произвежда, има средна продължителност на живота от 1000 часа и стандартно отклонение от 20 часа. Всеки продаден пакет съдържа 4 от тези крушки. Предположи, че всеки пакет представлява
от крушки и изчисли средната продължителност на живота за извадката x¯ за крушките във всеки пакет.
Изчисли средната стойност и стандартното отклонение на извадковото разпределение на x¯.
μx¯=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
часа
σx¯=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
часа