If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Статистика и вероятности

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 10

Урок 2: Извадково разпределение на средна стойност на извадка

Средни стойности на извадките и централната гранична теорема

Задача

Размахът на крилете на един често срещан вид обикновена муха е нормално разпределен със средна стойност от 15, start text, м, м, end text и стандартно отклонение от 0, comma, 5, start text, м, м, end text. Предположи, че един биолог редовно събира случайни извадки от 20 от тези обикновени мухи и изчислява средния размах на крилата в извадките.
Каква ще е формата на извадковото разпределение на средния размах на крилете на извадките?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?