If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Статистика и вероятности

Раздел 10: Урок 2

Извадково разпределение на средна стойност на извадка

Средна стойност на генерална съвкупност и на извадка

По-голяма част от статистиката се основава на използването на данни от произволна извадка, която е представителна за генералната съвкупност (популацията) като цяло. От средната стойност на извадката можем да правим заключения за средната стойност на по-голямата съвкупност. Ще го обясним. Създадено от Сал Кан.

Видео транскрипция