Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Раздел 10: Разпределения на извадки

600 възможни точки за Майсторство

За този раздел

Едно извадково разпределение показва всеки възможен резултат, който една статистически характеристика може да приеме във всяка възможна извадка от една генерална съвкупност, и колко често се появява всеки резултат. Тази тема покрива поведението на извадковите части и средните стойности на извадката в повтарящи се извадки.

Упражнения

Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 600 точки за Майсторство!