If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Условието за нормалност за извадкови части

Задача

Според ръководителя на приема в един колеж приблизително 11% от всички 250 приети първокурсници са кандидатствали, като са използвали опцията за предварителен изпит. Предположи, че вземем случайни извадки от 20 първокурсници от тази генерална съвкупност и изчислим частта p^ първокурсници във всяка извадка, които са кандидатствали, като са използвали опцията за предварителен изпит. Можем да приемем, че твърдението на ръководителя на приема е вярно.
Каква ще е формата на извадковото разпределение на p^?
Избери един отговор: