Статистически изводи на база две извадки за разлика между групи

За този урок

Научи как да прилагаш знанията си за доверителни интервали и тестове за значимост при сравняване на две извадки, за да установиш дали има значима разлика между две генерални съвкупности.