If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:41

Видео транскрипция

В края на миналия клип не бях толкова ясен, колкото исках да бъда. Вероятно става така, защото след 15-тата минута в даден клип мозъкът ми направо прегрява. Но сега искам да го повторя отново. Имаме този доверителен интервал. Ще го препиша тук. Уверени сме, че има 95% вероятност Ще запиша отново доверителният интервал. Ето това е 95%-ният доверителен интервал за средната стойност на това разпределение. Доверителен интервал за средната стойност на това разпределение. И получихме, че средната стойност на това разпределение е 1,91 плюс или минус 1,21. И почти в края на клипа се опитах да обясня защо това е много елегантно. Защото тук имаме този доверителен интервал за тази странна средна стойност на разликата между средните стойности на извадките. И изглежда малко объркващо. Но искам само да повторя наново това, което видяхме в миналите клипове. Това тук, средната стойност на разликата на извадковите средни стойности, го видяхме преди два или три клипа. То е равно на средната стойност на разликата от средните стойности на извадковите разпределения. А знаем, че средната стойност на всяко от извадковите разпределения всъщност е равна на средната стойност на разпределението на генералната съвкупност. И това е равно на средната стойност на генерална съвкупност едно минус средната стойност на генерална съвкупност две. И това беше хубавият резултат от последния клип. Това не е просто един 95%-ен доверителен интервал за този параметър тук. Всъщност това е 95%-ен доверителен интервал за този параметър тук. И това е параметърът, който в действителност ни интересува. Истинската разлика в спадането на теглото между минаването на нискомаслена диета и отказа за минаване на нискомаслена диета. И имаме 95%-ен доверителен интервал,че тази разлика е между 0,7 и 3,12 фунта. Което ни подсказва, че е налице 95% доверителен интервал, че определено ще свалите част от теглото си. Не сме 100% сигурни. Уверени сме, че е налице 95% вероятност за това. Както и да е, да се надяваме, че това донесе малко яснота. Не исках да те обърквам прекалено с този тежък език, който употребих в края на миналия клип.