If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Тестове за значимост ( проверка на хипотеза)

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Условия при z-тест за съотношенията в генералната съвкупностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на оценка на теста при z-тест за съотношенията в генералната съвкупностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на Р-стойност при z-тест за съотношенията в генералната съвкупностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Извеждане на заключения от z-тест за съотношенията в генералната съвкупностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Упражнения
Съставяне на хипотези за тест относно средно аритметична стойностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Условия за t-тест относно средно аритметична стойностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на t-критерий при t-тест за средно аритметична стойностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на P-стойност чрез t-тест за средно аритметичноОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Съставяне на заключения от t-тест за средно аритметичноОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1500 точки за майсторство!

За този урок

Тестовете за значимост са формален процес за използване на данните от извадката за оценяване на достоверността на дадено предположение относно някаква стойност от генералната съвкупност. Изчисляваме р-стойностите, за да проверим каква е вероятността някакво събитие да настъпи на случаен принцип, и с тяхна помощ правим изводи относно изказаната хипотезата.