Основно съдържание

Тестове за значимост ( проверка на хипотеза)

Упражнения

Съставяне на хипотези за тест относно средно аритметична стойностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Условия за t-тест относно средно аритметична стойностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на t-критерий при t-тест за средно аритметична стойностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на P-стойност чрез t-тест за средно аритметичноОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Съставяне на заключения от t-тест за средно аритметичноОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Тестовете за значимост са формален процес за използване на данните от извадката за оценяване на достоверността на дадено предположение относно някаква стойност от генералната съвкупност. Изчисляваме р-стойностите, за да проверим каква е вероятността някакво събитие да настъпи на случаен принцип, и с тяхна помощ правим изводи относно изказаната хипотезата.