If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Последствия от грешките и значимостта

Упражнявай се да разсъждаваш кой тип грешка има по-сериозни последствия и да променяш нивото на значимост, за да предотвратяваш възникването им.

Въведение

Тестовете за значимост често използват ниво на значимост от α=0,05, но в някои случаи е логично да използваме различно ниво на значимост. Променянето на α влияе на вероятностите за грешки Тип I и Тип II. В някои тестове единият вид грешка има по-значими последици от другия. Може да искаме да изберем различни стойности за α в тези случаи.

Преглед: Вероятности за грешки и α

Грешка тип I имаме, когато отхвърлим вярна нулева хипотеза. По-ниски стойности на α затрудняват отхвърлянето на нулевата хипотеза, така че избирането на по-ниски стойности на α може да намали вероятността за грешка Тип I. Последицата тук е, че ако нулевата хипотеза е погрешна, може да е по-трудно да я отхвърлим, като използваме ниска стойност за α. Използването на по-ниска стойност на α може да увеличи вероятността от грешка Тип II.
Грешка тип II имаме, когато не успеем да отхвърлим погрешна нулева хипотеза. По-високи стойности на α затрудняват отхвърлянето на нулевата хипотеза, така че избирането на по-високи стойности на α може да намали вероятността от грешка Тип II. Последицата тук е, че ако нулевата хипотеза е вярна, увеличаването на α води до по-голяма вероятност да извършим грешка Тип I (отхвърляне на вярна нулева хипотеза).
Нека разгледаме няколко примера, за да видим защо може да е логично да използваме по-високо или по-ниско ниво на значимост.

Пример 1

Служители в един здравен клуб правят ежедневна проверка за качеството на водата в басейна на клуба. Ако нивата на замърсителите са твърде високи, тогава те временно затварят басейна, за да извършат пречистване на водата.
Можем да отбележим, че хипотезата за тяхната проверка е H0: Качеството на водата е приемливо срещу Ha: Качеството на водата не е приемливо.
Въпрос А (Пример 1)
Какви ще са последиците от грешка Тип I при тези обстоятелства?
Избери един отговор:

Въпрос В (Пример 1)
Какви ще са последиците от грешка Тип II при тези обстоятелства?
Избери един отговор:

Въпрос С (Пример 1)
Що се отнася до безопасност, коя грешка има по-опасни последици при тези обстоятелства?
Избери един отговор:

След като едната грешка включва по-големи проблеми за безопасността, клубът обмисля да използва стойност за α, различна от 0,05, за теста за значимост за качеството на водата.
Въпрос D (Пример 1)
Какво ниво на значимост трябва да използват, за да намалят вероятността за по-опасната грешка?
Избери един отговор:

Пример 2

Сет започва свой собствен бизнес с камион за храна и избира градове, в които да развива бизнеса си. Той иска да анкетира жителите и да провери дали търсенето е достатъчно високо, за да се развива бизнесът му, преди да кандидатства за нужните разрешения да работи в даден град. Той избира даден град, само ако има достатъчно силни доказателства, че търсенето там е достатъчно голямо.
Можем да определим хипотезите за този тест като H0: Търсенето не е достатъчно високо и Ha: Търсенето е достатъчно високо.
Въпрос А (Пример 2)
Какви ще са последиците от грешка Тип I при тези обстоятелства?
Избери един отговор:

Въпрос В (Пример 2)
Какви ще са последиците от грешка Тип II при тези обстоятелства?
Избери един отговор:

Сет е определил, че грешка Тип I ще е по-лоша за бизнеса му от грешка Тип II. Той иска да използва ниво на значимост, различно от α=0,05, за да намали вероятността от грешка Тип I.
Въпрос
Кое от тези нива на значимост трябва да избере Сет?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.