If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Примери за определяне на грешки от първи и втори род

Примери за определяне на грешки от първи и втори род.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Казват ни: "Скорошна голяма национална анкета показала 9% безработица в Съединените щати. Кметицата на един местен град се чуди дали националните резултати са достоверни за нейния град, така че планира да направи извадка от жителите си, за да види дали процентът безработица в нейния град е значително по-различен от 9%. Нека р представлява процента безработица в нейния град. Това са хипотезите, които тя ще използва:" Нулевата хипотеза е че процентът безработица в нейния град е същият като за страната, а алтернативната ѝ хипотеза е, че не е същият. "При кои от следните условия кметицата ще извърши грешка от първи тип?" Спри видеото и виж дали можеш да определиш това самостоятелно. Нека работим заедно по това. Нека просто си припомним какво представлява грешка от първи тип Това е ситуация, където отхвърляме нулевата хипотеза, въпреки че тя е вярна. Отхвърляме нулевата хипотеза, въпреки че нулевата хипотеза е вярна. Като цяло, ако извършваш грешка от първи тип или грешка от втори тип, вършиш неправилното нещо, вършиш нещо, което противоречи на реалността, въпреки че не го правиш нарочно. В този случай това ще е отхвърляне на хипотезата, че безработицата в този град е 9%, въпреки че наистина е била 9% в този град, така че нека видим кои от тези варианти съвпада с това. "Тя заключава, че процентът безработица в града не е 9%, когато той всъщност е." Да, в тази ситуация, за да заключи, че процентът безработица не е 9%, тя ще трябва да отхвърли нулевата хипотеза, въпреки че нулевата хипотеза всъщност е вярна и процентът безработица наистина е 9%. Смятам, че този вариант е верен, но нека прочетем другите, за да сме сигурни. "Тя заключава, че процентът безработица в града не е 9%, когато той наистина не е." Това не би било грешка. Ако нулевата хипотеза не е вярна, тогава не е проблем да я отхвърлиш, така че това няма да е грешка. "Тя заключава, че процентът безработица в града е 9%, когато той наистина е." Отново, това няма да е грешка. Това ще е неуспех да се отхвърли нулевата хипотеза, когато нулевата хипотеза е наистина вярна, това не е грешка. Вариант D: "Тя заключава, че процентът безработица в града е 9%, когато той всъщност не е." Това е ситуация, при която тя не успява да отхвърли нулевата хипотеза, въпреки че нулевата хипотеза не е вярна, така че това тук ще е грешка. Това е грешка, но е грешка от втори тип. Един начин да помислим за това – първо си казваш: "Правя ли грешка? Отхвърлям ли нещо, което е вярно, или не успявам да отхвърля нещо, което е грешно?" И отхвърлянето на нещо, което е вярно, това е грешка от първи тип. Неуспехът да се отхвърли нещо, което е грешно, е грешка от втори тип. Като помним това, нека направим друг пример. "Голям университет се чуди дали трябва да се построи друга столова. Те планират да проучат извадка от студентите си, за да видят дали има силно доказателство, че частта, която се интересува от хранене в столовата, е по-висока от 40%, в който случай те ще предприемат строежа на нова столова. Нека р представлява частта студенти, които се интересуват от хранене в столовата. Това са хипотезите, които ще използват:" Нулевата хипотеза е, че 40% или по-малко от студентите се интересуват от хранене в столовата, докато алтернативната хипотеза е че повече от 40% се интересуват от това. "Какво ще бъде последствието от грешка от втори тип в този контекст?" Отново, спри видеото и опитай да отговориш самостоятелно. Нека сега го направим заедно. Нека си припомним какво е грешка от втори тип, току-що говорихме за това. Неуспехът... да се отхвърли, в този случай, нулевата хипотеза, въпреки че тя е грешна. Това ще е сценарий, при който това е грешно, което ще означава, че повече от 40% всъщност искат хранене в столовата, но не успяваш да отхвърлиш това. Това, което ще се случи, е че няма да построиш друга столова, понеже ще си кажеш, че няма толкова хора, които да се интересуват от хранене в столовата, но всъщност има много хора, които се интересуват от хранене в столовата, така че вероятно нямаш достатъчно място в старата столова. Тук казват: "Те няма да предприемат строежа на нова столова, когато трябва да го направят." Да, това е напълно вярно. "Те няма да планират строежа на нова столова, когато не трябва да го правят." Това ще е правилно заключение. "Те ще планират строежа на нова столова, когато не трябва да го правят." Това е сценарий, при който те отхвърлят нулевата хипотеза, въпреки че нулевата хипотеза е вярна, така че това ще е грешка от първи тип. Грешка от първи тип. Понеже ако планират строежа на нова столова, това означава, че те са отхвърлили нулевата хипотеза, въпреки че не е трябвало. Това означава, че нулевата хипотеза е била вярна, тоест грешка от първи тип. "Те ще планират строежа на нова столова, когато трябва да го направят." Отново, това изобщо няма да е грешка, това ще е правилно заключение. Това и това са правилни заключения. А и С са последствията от грешка втори тип и грешка от първи тип.