If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Примери за разглеждане на силата (мощността) в тестове за значимост

Примери за разглеждане на силата (мощността) в тестове за значимост.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"Един тест за значимост ще бъде изпълнен с използването на ниво на значимост от 5/100. Предположи, че нулевата хипотеза е грешна. Ако нивото на значимост беше намалено до 1/100, кое от следните щеше да е вярно?" Спри видеото и виж дали можеш да отговориш на това самостоятелно. Нека сега го направим заедно. Да видим, става дума за това как вероятността за грешка от втори тип и/или силата на теста ще се променят. Преди дори да разгледам вариантите, нека помислим за това. Говорили сме за това в предишни видеа – че ако увеличим нивото на значимост, това ще увеличи силата на теста. И силата на теста е вероятността да не направим грешка от втори тип, така че това ще намали вероятността да направиш грешка от втори тип. Но в този въпрос правим обратното. Намаляваме нивото на значимост, което ще намали възможността да направим грешка от първи тип, но това ще намали силата. Това всъщност ще увеличи... Ще се увеличи вероятността да направим грешка от втори тип. Кои от тези варианти съвпадат с това? Вариант А: "И вероятността за грешка от втори тип, и силата ще намалеят." Тези два неща не се движат заедно. Ако едното се увеличи, другото намалява. Така че ще изключим това. При вариант В тези две неща също се движат заедно, което не може да е вярно. Ако едното се увеличи, другото намалява. Вариант С: "Вероятността за грешка от втори тип ще се увеличи..." Това съвпада с това, което имаме тук. "...и силата на теста ще намалее." Да, това съвпада с това, което имаме тук, така че изглежда правилно. И вариант D е противоположното на това. "Вероятността за грешка от втори тип ще намалее..." Говорят за този сценарий тук, а това би се случило, ако увеличат нивото на значимост, а не ако го намалят, така че можем да изключим и това. Нека направим друг пример. "Аша притежава автомивка и се опитва да реши дали да закупи кафе автомат, така че клиентите да могат да си купят кафе, докато чакат, или да не купува. Тя ще вземе машината, ако е убедена, че повече от 30% от клиентите ѝ ще си купят кафе. Тя планира да вземе случайна извадка от n клиенти и да ги попита дали биха си купили кафе от машината, или не, а после ще направи тест за значимост, като използва алфа равно на 0,05, за да види дали частта на извадката, които казват "да" е значително по-голяма от 30%." "Коя ситуация по-долу ще доведе до най-голяма сила за нейния тест?" Отново, спри видеото и се опитай да отговориш. Преди дори да разгледам вариантите, можем да помислим какви ще са нейните хипотези. Нейната нулева хипотеза е... можеш да гледаш на това като на настоящето състояние. Няма нищо ново. И това е истинската част на генералната съвкупност от хора, които искат да си купят кафе, която е 30%. А алтернативната хипотеза е, че истинската част на генералната съвкупност, истинският параметър на генералната съвкупност е по-голям от 30%. Ако говорим за това кое ще доведе до най-високата сила за нейния тест... Висока сила. Висока сила означава най-ниската вероятност да се направи грешка от втори тип. И в други видеа сме говорили за това. Изглежда тя си има работа с размера на извадката и каква е истинската част клиенти, които биха си купили кафе. И размерът на извадката е под неин контрол. Истинската част не е. Не искам да го правя да изглежда сякаш някак можеш да промениш истинската част, за да получиш по-голяма сила. Можеш да промениш размера на извадката. Но генералният принцип е: колкото по-голям размер е извадката, толкова по-висока е силата. Искаш най-големия възможен размер извадка. И ще имаш по-висока сила, ако истинската част е по-надалеч от частта при нулевата хипотеза. Искаме най-голямото възможно n, а изглежда има n от 200 тук и тук. И искаме истинска част на клиентите, които биха си купили кафе, колкото е възможно по-надалеч от нулевата хипотеза, което, отново, няма да е под контрола на Аша. Но можеш ясно да видиш, че 50% е по-надалеч от 30%, отколкото е 32%, така че това, вариант D, изглежда е верният отговор.