If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:3:24

Видео транскрипция

Искам да представя един кратък клип за нещо, което вероятно ще видиш в час по статистика, и това е идеята за грешка от първи род. Грешка от първи род. Цялата тази грешка означава, че сме отхвърлили – това е грешката на отхвърлянето – ще използвам различен цвят – отхвърлянето на нулевата хипотеза, дори и когато тя е вярна. Дори и да е вярна. Например в много, всъщност при всички тестове на хипотези, които видяхме, започваме с предположението, че нулевата хипотеза е вярна. Допускаме... Винаги допускаме, че нулевата хипотеза е вярна. И като ни е дадено, че тази нулева хипотеза е вярна, казваме: "Добре, ако нулевата хипотеза е вярна, тогава средната стойност обикновено ще е равна на някаква стойност." Така създаваме едно разпределение, допускайки, че нулевата хипотеза е вярна, че тя има някаква средна стойност там. Тогава налице е някаква статистика, и търсим ако нулевата хипотеза е вярна, каква е вероятността да получим тази статистика, или да получим резултат, толкова краен, или по-краен от тази статистика. Нека кажем, че статистиката има някаква величина тук, и казваме: "Хей, знаеш ли какво, има само... не знам... може да има само 1% вероятност, има само 1% вероятност да получим толкова отдалечен резултат или по-отдалечен. Тогава, ако това е достатъчно нисък праг за нас, ще отхвърлим нулевата хипотеза. И в този случай ще... всъщност нека го разгледаме по този начин. Да кажем, че 1% е нашият праг. Допускаме, че нулевата хипотеза е вярна. Има някакъв праг, при който получаваме величина, която е по-отдалечена от тази величина, като има по-малко от 1% вероятност това да се случи. И да кажем, че гледаме средните стойности на извадките. Взимаме една извадкова средна стойност, която е някъде тук отвън. Казваме: "Има по-малко от 1% възможност това да се случи, при условие, че нулевата хипотеза е вярна. Така че ще отхвърлим нулевата хипотеза." Така че отхвърляме нулевата хипотеза. А какво означава това в крайна сметка? Да кажем, че в тази област вероятността да получим резултат като този, или толкова по-отдалечен, е тази област тук. Та да кажем, че това е 0,5%... или може би мога да го напиша така. Да кажем, че е 0,5%. И понеже е много малко вероятно да получим статистика като тази, при условие, че нулевата хипотеза е вярна, ние решаваме да отхвърлим нулевата хипотеза. Или друг начин да разглеждаме това е наличността на 0,5% вероятност да сме направили грешка от първи род при отхвърлянето на нулевата хипотеза. Понеже ако нулевата хипотеза е вярна, има 0,5% вероятност това все пак да се случи. Т.е. като я отхвърляме, ние грешим. Има 0,5 % вероятност да сме направили грешка от първи род. Исках да изясня това. Надявам се, че разсъжденията са ти го изяснили. Понякога е малко объркващо. Но ще използваме това, което научихме в този клип и в миналия клип, за да направим някой конкретен пример.