If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Грешки от първи род

Грешка тип 1 се получава, когато нулевата хипотеза е вярна, но ние я отхвърлим поради необичаен резултат от извадката. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Искам да представя един кратък клип за нещо, което вероятно ще видиш в час по статистика, и това е идеята за грешка от първи род. Грешка от първи род. Цялата тази грешка означава, че сме отхвърлили – това е грешката на отхвърлянето – ще използвам различен цвят – отхвърлянето на нулевата хипотеза, дори и когато тя е вярна. Дори и да е вярна. Например в много, всъщност при всички тестове на хипотези, които видяхме, започваме с предположението, че нулевата хипотеза е вярна. Допускаме... Винаги допускаме, че нулевата хипотеза е вярна. И като ни е дадено, че тази нулева хипотеза е вярна, казваме: "Добре, ако нулевата хипотеза е вярна, тогава средната стойност обикновено ще е равна на някаква стойност." Така създаваме едно разпределение, допускайки, че нулевата хипотеза е вярна, че тя има някаква средна стойност там. Тогава налице е някаква статистика, и търсим ако нулевата хипотеза е вярна, каква е вероятността да получим тази статистика, или да получим резултат, толкова краен, или по-краен от тази статистика. Нека кажем, че статистиката има някаква величина тук, и казваме: "Хей, знаеш ли какво, има само... не знам... може да има само 1% вероятност, има само 1% вероятност да получим толкова отдалечен резултат или по-отдалечен. Тогава, ако това е достатъчно нисък праг за нас, ще отхвърлим нулевата хипотеза. И в този случай ще... всъщност нека го разгледаме по този начин. Да кажем, че 1% е нашият праг. Допускаме, че нулевата хипотеза е вярна. Има някакъв праг, при който получаваме величина, която е по-отдалечена от тази величина, като има по-малко от 1% вероятност това да се случи. И да кажем, че гледаме средните стойности на извадките. Взимаме една извадкова средна стойност, която е някъде тук отвън. Казваме: "Има по-малко от 1% възможност това да се случи, при условие, че нулевата хипотеза е вярна. Така че ще отхвърлим нулевата хипотеза." Така че отхвърляме нулевата хипотеза. А какво означава това в крайна сметка? Да кажем, че в тази област вероятността да получим резултат като този, или толкова по-отдалечен, е тази област тук. Та да кажем, че това е 0,5%... или може би мога да го напиша така. Да кажем, че е 0,5%. И понеже е много малко вероятно да получим статистика като тази, при условие, че нулевата хипотеза е вярна, ние решаваме да отхвърлим нулевата хипотеза. Или друг начин да разглеждаме това е наличността на 0,5% вероятност да сме направили грешка от първи род при отхвърлянето на нулевата хипотеза. Понеже ако нулевата хипотеза е вярна, има 0,5% вероятност това все пак да се случи. Т.е. като я отхвърляме, ние грешим. Има 0,5 % вероятност да сме направили грешка от първи род. Исках да изясня това. Надявам се, че разсъжденията са ти го изяснили. Понякога е малко объркващо. Но ще използваме това, което научихме в този клип и в миналия клип, за да направим някой конкретен пример.