If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на Р-стойности за извеждане на заключения

Научи се да използваш Р-стойности и ниво на значимост, за да правиш заключения при тестове за значимост.
Тази статия е предназначена да предостави малко теория и повече упражнения. Въпросите са подредени така, че да изградят разбирането ти в движение, така че вероятно е най-добре да ги направиш подред. Напред!

Използваме р-стойности, за да направим заключения при тестовете за значимост. По-точно, сравняваме р-стойността с нивото на значимост α, за да направим заключения за хипотезите си.
Ако р-стойността е по-ниска от нивото на значимост, което изберем, тогава отхвърляме нулевата хипотеза H0 в полза на алтернативната хипотеза Ha. Ако р-стойността е по-голяма от или равна на нивото на значимост, тогава не успяваме да отхвърлим нулевата хипотеза H0, но това не означава, че приемаме H0. За да обобщим:
p-стойност<αотхвърляш H0приемаш Hap-стойностαне успяваш да отхвърлиш H0
Нека опитаме няколко примера, при които използваме р-стойности, за да направим заключения.

Пример 1

Алесандра проектира експеримент, при който субектите вкусили вода от четири различни чаши и опитали да идентифицират коя чаша съдържала бутилирана вода. На всеки субект били дадени три чаши, които съдържали обикновена чешмяна вода, и една чаша, която съдържала бутилирана вода (редът бил случаен). Тя искала да провери дали субектите могат да се справят по-добре от обикновено налучкване, когато идентифицират бутилираната вода.
Нейните хипотези били H0:p=0,25 и Ha:p>0,25 (където р е реалната вероятност тези субекти да идентифицират бутилираната вода).
Експериментът показал, че 20 от 60-те субекта правилно идентифицирали бутилираната вода. Алесандра изчислила, че статистическата характеристика p^=2060=0,3¯ имала свързана р-стойност от приблизително 0,068.
Въпрос А (Пример 1)
Какво заключение трябва да бъде направено с използване на ниво на значимост от α=0,05?
Избери един отговор:

Въпрос В (Пример 1)
В този контекст какво казва това заключение?
Избери един отговор:

Въпрос С (Пример 1)
Как би се променило заключението, ако вместо това ниво Алесандра беше използвала ниво на значимост α=0,10?
Избери един отговор:

Пример 2

Върху определена торба тор пише, че съдържа 7,25 кг, но количествата, които тези торби обикновено съдържат, са нормално разпределени със средна стойност от 7,4 кг и стандартно отклонение от 0,15 кг.
В компанията инсталирали нови машини за пълнене и искали да извършат тест, за да видят дали средното количество в тези торби се е променило. Техните хипотези били H0:μ=7,4 кг и Ha:μ7,4 кг (където μ е реалното средно тегло на тези торби, напълнено от новите машини).
Те взели случайна извадка от 50 торби и наблюдавали средна стойност и стандартно отклонение на извадката от x¯=7,36 кг и sx=0,12 кг. Те изчислили, че тези резултати имали р-стойност от приблизително 0,02.
Въпрос А (Пример 2)
Какво заключение трябва да бъде направено с използване на ниво на значимост от α=0,05?
Избери един отговор:

Въпрос В (Пример 2)
В този контекст какво казва това заключение?
Избери един отговор:

Въпрос С (Пример 2)
Как би се променило заключението, ако вместо това бяха използвали ниво на значимост от α=0,01?
Избери един отговор:

Етика и нивото на значимост α

Тези примери показват как можем да достигнем до различни заключения от едни и същи данни, в зависимост от това какво изберем като наше ниво на значимост α. В практиката трябва да направим своите хипотези и да поставим нивата си на значимост, преди да съберем или да видим данните. Кое специфично ниво на значимост ще изберем зависи от последиците от различните грешки и ще разгледаме това във видеоуроците и упражненията, които следват.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.