If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Съставяне на нулева и алтернативна хипотеза

Задача

Една компания за кетчуп редовно получава големи доставки домати. От всяка получена доставка един супервайзър взима случайна извадка от 500 домати, за да види какъв процент от извадката са наранени, и извършва тест за значимост. Ако извадката показва убедително доказателство, че повече от 10% от цялата доставка домати е наранена, тогава ще поискат нова доставка домати.
Нека р представлява частта домати в доставката, които са наранени.
Какви са подходящите хипотези за теста за значимост на компанията?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?